תנאים והגבלות של ״איפה דפי?״


תוקן לאחרונה: 7 דצמבר 2017

ברוך הבא למיפוי הדפיברילטורים הציבורי-חברתי הראשון

אנו רואים בהצלת חיים ערך עליון, ואנו נפעל להנגשת והעלאת המודעות לחשיבותם של מכשירי הדפיברילטור החצי-אוטומטיים.
המוצר שלנו נועד בראש ובראשונה ליצור שירות מיפוי מכשירי דפיברילטור חצי- אוטומטיים (להלן ״המכשירים״) כך שכל אדם יוכל מצד אחד להנות ממנו ומצד שני, גם לתרום ולשתף מכשיר חדש.
תודה על השימוש במוצר ובשירותים שלנו (להלן “השירותים”). מוצר זה נועד להנגיש השירותים הניתנים על ידי אריאל חסידים, נעם הדר, רותם טל ואסיל מחאמיד, סטודנטים לרפואה באוני׳ בן-גוריון שבנגב (להלן ״המפתחים״).

השימוש שלך בשירותים מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה. נא קרא אותם בעיון.

חזון

אנו מאמינים כי ניתן להקטין את כמות הנפטרים השנתית מאירועי לב בעזרת הנגשה והעלאת המודעות החברתית לקיומו ולחשיבותו של מכשיר הדפיברילטור, זאת באמצעות מיפוי חברתי של כל המכשירים והנגשת מאגר המיפוי לכל אדם על ידי אפליקציה טלפונית, אתר אינטרנט וכלי אינטרגרציה לצד שלישי.

אנו רואים בהצלת חיים ושיתופיות ערכים עליונים, ולכן, אנו מאמינים במיפוי ארצי אשר יהיה: ציבורי-חברתי, חינמי ופתוח לכל מגזר, עסק או גוף הצלה.

אנו נפעל למען עתיד בו הצלות חיים באמצעות מכשיר הדפיברילטור לא יהיו עוד אירוע חריג בנוף הישראלי, אלא חלק מהמציאות היום-יומית.

השימוש בשירותים שלנו

אתה נדרש לפעול בכפוף למדיניות המתפרסמת במסגרת השירותים.

אל תשתמש בשירותים לרעה. לדוגמה, אל תשבש את השירותים שלנו ואל תנסה לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות שאנו מספקים. אתה רשאי להשתמש בשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין, לרבות חוקים ותקנות החלים בנושא בקרה על ייצוא ועל ייצוא חוזר. לדוגמה, אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית לתנאים או למדיניות שלנו, או אם אנחנו חוקרים חשד להתנהגות בלתי הולמת. בנוסף, אין להשתמש בשירותים או במידע הניתן בפלטפורמה כולה לצרכים מסחריים או למטרות רווח. אין לתעד/לשמור את המידע המוצג בפלטפורמה כולה או מונגש דרך ה-API בשום צורה כלשהי.

השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא דרך האפליקציה, האתר וה-api המסופק דרכנו, או אם קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוג או בסמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו. אל תסיר, תסתיר או תשנה הודעות משפטיות המוצגות בתוך השירותים שלנו או בעת השימוש בהם.

השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו של המפתחים. תוכן זה, ובפרט הרשומות של מיקומי המכשירים, המצאותם, תקינותם וזמינותם נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אך אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ומידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו.

חלק מהשירותים שלנו זמינים במכשירים ניידים. אל תשתמש בשירותים כאלה בדרך שמסיחה את דעתך ומונעת ממך לציית לחוקי התנועה או לכללי הבטיחות בזמן נסיעה.

פרופיל ״איפה דפי?״ שלך

בעת השימוש באפליקציית האנדרואיד ייפתח לך אוטומטית חשבון ופרופיל אישי המקושר למכשיר הטלפון שלך. שימוש באפליקציית האינטרנט אינה פותחת פרופיל משתמש ואינה מקנה יכולת לשתף מיקומים חדשים. למנהלי המערכת תהיה יכולת לגשת לחשבונך או להשביתו אך אין באחריותנו לעקוב אחרי שיתוף המכשירים שלך. אין להעביר את הרשומה לפרופיל שונה אלא באישור מנהלי המערכת ובהתאם לחוק.

התוכן שלך בשירותים שלנו

חלק מהשירותים שלנו מאפשרים לך לשתף תוכן, בעיקר מיקום, פרטים ותמונה של מכשירי דפיברילטור. הבעלות על זכויות הקניין הרוחני הקיימות לך בתוכן זה נותרת בידיך. במילים אחרות, מה ששייך לך נשאר שלך. אתה יכול לבקש למחוק רשומות אשר יצרת ע״י פניה למנהלי המערכת במייל בצירוף של פרטים מתאימים ובהתאם לחוק.

כאשר אתה טוען, מוסר, מאחסן, שולח או מקבל תוכן בשירותים שלנו או דרכם, אתה נותן לנו (ולמי שעובד אתנו) רישיון עולמי להשתמש, לארח, לאחסן, לשכפל, לשנות, ליצור עבודות נגזרות (שמקורן למשל בתרגומים, בעיבודים או בשינויים אחרים שאנחנו עושים, כדי שהתוכן שלך יתאים יותר לשירותים שלנו), להודיע, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג בפומבי ולהפיץ את התוכן שלך. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה נועדו רק למטרות הפעלה, קידום ושיפור השירותים שלנו ופיתוח שירותים חדשים. הזכויות שאתה מעניק ברישיון זה אינן נועדות למטרות מסחריות- עיסקיות. רישיון זה ימשיך להיות תקף גם אם תפסיק להשתמש בשירותים שלנו. ודא כי יש בידך הזכויות הנחוצות כדי להעניק לנו רישיון מסוג זה עבור כל תוכן שתשלח לשירותים שלנו. בנוסף, אין לשתף במאגר זה סיסמאות לארוניות דפיברילטורים פרטיות ושום מידע פרטי ללא אישור מבעל הרכוש.

ייתכן שנציג את שם הפרופיל שלך, את תמונת הפרופיל ופעולות שאתה מבצע באפליקציית ״איפה דפי?״ או באפליקציות של צד שלישי הקשורות לחשבון שלך (כגון מס׳ שיתופי מכשירים, תגובות וכו׳) בשירותים שלנו, כולל הצגה במודעות ובהקשרים מסחריים אחרים. אנחנו נכבד את הבחירות שלך להגביל את הגדרות השיתוף או החשיפה בחשבון שלך. לדוגמה, תוכל לבחור את ההגדרות כך ששמך והתמונה שלך לא יופיע במודעה.

שימושים עסקיים בשירותים

אתה מוזמן להשתמש בשירותים שלנו מטעם עסק או גוף כלשהו, בהתאם לדרך בה אנו מספקים אותם. בעת השימוש בשירות, עסק זה מקבל על עצמו את תנאי השימוש המלאים.

אחריות בגין השירותים שלנו

מוסכם בין הצדדים כי בעצם השימוש באפליקציה מוותר בזאת המשתמש מראש על כל טענה ו/או מענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לנזק שנגרם לו או שיגרם לו בכל הקשור לשימוש באפליקציה זו.

ככל שהדבר מותר על פי חוק, המפתחים והספקים והמפיצים שלהם לא יהיו אחראים לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים.

ככל שמתיר החוק, האחריות הכוללת של המפתחים ושל הספקים והמפיצים שלה בגין כל תביעה במסגרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין התחייבות משתמעת, תוגבל לסכום ששילמת לנו בגין השימוש בשירותים (או, לפי בחירתנו, בגין חידוש אספקת השירותים).

בכל המקרים, המפתחים והספקים והמפיצים שלה לא יהיו אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי במידה סבירה.

מידע על תוכנות בשירותים שלנו

כאשר שירות דורש או כולל תוכנה הניתנת להורדה, תוכנה זו עשויה להתעדכן באופן אוטומטי במכשיר שלך ברגע שמתפרסמת גירסה או תכונה חדשה לתוכנה. חלק מהשירותים עשויים לאפשר לך לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי.

המפתחים מעניקים לך רישיון אישי, עולמי ולא בלעדי, שאינו נושא תמלוגים ואינו ניתן להעברה, אשר מאפשר לך להשתמש בתוכנה שסיפקנו לך כחלק מהשירותים. רישיון זה נועד למטרה אחת והיא לאפשר לך להשתמש בשירותים וליהנות מהם כפי שאנחנו מספקים אותם ובאופן שהתנאים הללו מתירים. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור או להחכיר חלק כלשהו מהשירותים שלנו או התוכנה הכלולה בהם, ואינך רשאי לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה, פרט למקרים שבהם החוק אוסר על הגבלות שכאלה או כאשר יש לך אישור בכתב מטעמנו.

תוכנות קוד פתוח חשובות לנו. ייתכן כי חלק מהתוכנות הדרושות לשירותים שלנו או הכלולות בהם מוצעות במסגרת רישיון קוד פתוח שנספק לך. ייתכן כי יהיו סעיפים ברישיון הקוד הפתוח שיעקפו מפורשות כמה מהתנאים הללו.

שינוי וסיום השימוש בשירותים שלנו

אנו כל הזמן משנים ומשפרים את השירותים. אנחנו עשויים להוסיף או להסיר פונקציות או תכונות מעת לעת, ואנחנו גם עשויים להשעות או להפסיק את השירות לגמרי.

תוכל להפסיק את השימוש בשירותים שלנו בכל עת, למרות שנצטער על כך שאתה עוזב. המפתחים עשויים גם להפסיק לספק לך את השירותים, או להוסיף או ליצור הגבלות חדשות בשירותים בכל עת.

אנו מאמינים כי הנתונים שלך שייכים לך וחשוב לנו לשמור עבורך את הגישה לנתונים הללו. אם נפסיק שירות מסוים, וככל שניתן באופן סביר, ניתן לך התראה בנדון זמן סביר מראש והזדמנות להוציא מידע מהשירות.‎

ההתחייבויות וכתבי הוויתור שלנו

אנו מספקים את השירותים ברמה מסחרית סבירה של מיומנות ואנו מקווים כי תיהנה להשתמש בהם. אך יש דברים מסוימים שאיננו מבטיחים לספק בקשר עם השירותים שלנו.

פרט למצוין במפורש בתנאי שימוש אלה או בתנאים והגבלות נוספים, המפתחים או הספקים או המפיצים שלנו אינם מספקים הבטחות ספציפיות כלשהן בנוגע לשירותים. לדוגמה, איננו מספקים התחייבות כלשהי לגבי התוכן שבשירותים, לגבי הפונקציות הספציפיות של השירותים, או לגבי המהימנות, הזמינות או היכולת שלהם לענות על הצרכים שלך. אנו מספקים את השירותים “כמות שהם”.

בתחומי שיפוט מסוימים מחייב הדין קיומן של התחייבויות מסוימות, כגון התחייבות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. ככל שמתיר החוק, איננו מציעים כל התחייבות.

מידע על תנאי שימוש אלה

אנו עשויים לשנות תנאי שימוש אלה או תנאים והגבלות נוספים שחלים על שירות, על מנת, לדוגמה, לשקף שינויים בחוק או שינויים בשירותים שלנו. עלייך לעיין בתנאי שימוש אלה באופן קבוע. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים אלה בדף זה. אנו נפרסם הודעה על שינויים בתנאים נוספים בשירות הרלוונטי. שינויים אלה לא יחולו רטרואקטיבית וייכנסו לתוקף ארבעה-עשר יום לפחות לאחר פרסומם. עם זאת, שינויים הקשורים באופן ספציפי לפונקציות חדשות בשירות כלשהו או לשינויים שבוצעו מסיבות משפטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי. אם אינך מסכים לשינויים בתנאים ובהגבלות בשירות מסוים, כדאי שתפסיק להשתמש בשירות זה.

אם קיימת סתירה בין תנאי שימוש אלה לבין התנאים וההגבלות הנוספים, התנאים וההגבלות הנוספים הם שיקבעו בנוגע לאותה סתירה.

תנאי שימוש אלה שולטים במערכת היחסים בין המפתחים לבינך. הם אינם יוצרים זכויות לטובת צד שלישי.

אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו (כגון נקיטת פעולה בעתיד).

אם מתברר שתנאי מסוים אינו ניתן לאכיפה, אזי לא תהיה לכך כל השפעה על תנאים אחרים.

חוקי מדינת ישראל יחולו בכל מקרה של מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה ומהשירותים או בקשר אליהם. כל התביעות הנובעות מתנאי שימוש אלה או השירותים או קשורות להם יעלו לדיון משפטי רק בבתי המשפט של מדינת ישראל, ואתה והמפתחים מסכימים לסמכות שיפוט פרסונלית של בתי משפט אלו.

לקבלת מידע על יצירת קשר עם המפתחים, נא בקר בדף יצירת הקשר שלנו‎.

תנאים והגבלות נוספים למפות של ״איפה דפי?״

המפה שלנו מבוססת על שירותי המפות של Google.

במפות Google/‏Google Earth אפשר להציג ולהשתמש במגוון פריטי תוכן, כולל מפות ונתוני פני שטח, תמונות, רישומי עסקים, ביקורות, תנועה ומידע קשור אחר שמספקים Google, מעניקי הרישיונות שלה והמשתמשים שלה (ה"תוכן").

בעצם הגישה למפות Google‏/Google Earth, ההורדה שלהם או השימוש בהם, אתה מסכים לתנאים הכלולים במסמכים הבאים:
1. התנאים וההגבלות של Google ("התנאים האוניברסליים");
2. תנאים נוספים אלה של מפות Google/‏Google Earth‏ ("התנאים הנוספים של מפות/Earth‏");
3. ההודעות המשפטיות של מפות Google‏/Google Earth‏ ("ההודעות המשפטיות"); וכן
4. מדיניות הפרטיות של Google ("מדיניות הפרטיות").

קרא בעיון כל אחד מארבעת המסמכים האלה, החל מהתנאים האוניברסליים. התנאים האוניברסליים מפרטים, לדוגמה, את זכויות הבעלות על הקניין הרוחני המוענקות לך ביחס לתוכן שאתה מעלה, ואת האחריות המוטלת עליך כאשר אתה משתמש בתוכן של Google או בתוכן של צד שלישי או כאשר אתה משתמש במפות Google‏‏/Google Earth בזמן נהיגה.

אנו מכנים את התנאים האוניברסליים, התנאים הנוספים של מפות/Earth, ההודעות המשפטיות ומדיניות הפרטיות כ"הסכם". ההסכם הוא חוזה מחייב בינך לבין Google ביחס לשימוש במפות Google/‏Google Earth.

1. רישיון. בכפוף לתנאי ההסכם, Google מעניקה לך רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש במפות Google/‏Google Earth.
2. התנאים בפועל; נטילת סיכון. במהלך השימוש בנתוני המפות, בדיווחי תנועה, במסלולים ובתכנים אחרים של מפות Google/‏Google Earth, אתה עשוי לגלות שהתנאים בפועל שונים מתוצאות המפה ומהתוכן. במקרים כאלה עליך להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהשתמש במפות Google/‏Google Earth על אחריותך. אתה נושא באחריות להתנהגותך ולהשלכותיה בכל עת.
3. התוכן שלך במפות Google/‏Google Earth‏. התוכן שתעלה, תעביר, תאחסן, תשלח או תקבל באמצעות מפות Google/‏Google Earth כפוף לתנאים האוניברסליים של Google, כולל הרישיון בסעיף שנקרא “התוכן שלך בשירותים שלנו”. עם זאת, תוכן שנשאר מקומי במכשיר שלך בלבד (כגון קובץ KML שאוחסן באופן מקומי) אינו מועלה או נשלח ל-Google, ולכן אינו כפוף לרישיון זה.
4. משתמשים ממשלתיים. אם אתה משתמש בשירותים שלנו בשם גוף ממשלתי, התנאים הבאים חלים:
א. שימושים ממשלתיים בשירותים שלנו. הסעיף "שימושים עסקיים בשירותים שלנו" במסמך 'תנאים אוניברסליים' מוחלף בשלמותו בסעיף הבא:
ב. "אם אתה משתמש בשירותים שלנו בשם גוף ממשלתי, גוף זה מסכים לתנאים אלה. אך ורק עד למידה המותרת בדין החל, בתקנות או בזכויות ושחרורים, גוף זה יגן מפני הפסד וישפה את Google וכן את שותפיה העצמאיים, הפקידים, הסוכנים והעובדים, מפני כל תביעה, קובלנה או הליכים משפטיים הנובעים כתוצאה מהשימוש בשירותים או מהפרה של התנאים הללו, או ביחס אליהם, כולל כל חבות או הוצאה הנובעים מתביעות, הפסדים, נזקים, פסקי דין, עלויות בית משפט ושכר טרחה".